MPM-student Wesley: ‘Sterke kanten benadrukken zonder een tunnelvisie te ontwikkelen’

Passend Meesterschap student Wesley

Het bevalt Wesley Pot heel goed op de Prins Clausschool, een basisschool in Tiel. Op het moment van spreken werkt hij er alweer bijna veertien jaar. Naast zijn werk volgde hij in de afgelopen jaren de post-hbo-opleidingen tot Gedragsspecialist en Leerspecialist bij de Marnix Academie, om vervolgens door te stomen met de tweejarige Master Passend Meesterschap. ‘Tijdens deze master heb ik geleerd wat participatief onderzoek doen inhoudt.’

Waar de post-hbo-opleidingen een praktische insteek hebben en nieuwe tools geven, zijn de masters meer verdiepend. Nieuwe theorie leer je direct toe te passen in je dagelijkse praktijk, zo ondervond ook Wesley Pot. Wesley: ‘Binnen onze school staan krachtgericht onderwijs en gepersonaliseerd leren centraal. We willen uitgaan van iemands kracht en kwaliteiten, of dat nu een leerling is of een collega binnen het team. De Master Passend Meesterschap sluit hier perfect op aan: vanaf dag één staat de positieve psychologie centraal. Hoe kun je iemands sterke kanten benadrukken, zonder een tunnelvisie te ontwikkelen?’

Gepersonaliseerd leren

Vanaf het moment dat hij rekenonderwijs met gepersonaliseerde doelen ging geven, merkte hij dat de kinderen in zijn klas zich zekerder gingen voelen. Wesley: ‘Het doet echt wat met kinderen, de krachtgerichte benadering. Bovendien merk je dat ze veel meer betrokken zijn bij wat ze leren en er bijvoorbeeld thuis ook nog mee aan de slag zijn.’ Dit gunde hij zijn collega’s ook. Alles wat hij leert binnen de MPM koppelt hij dan ook graag terug aan de rest van het team tijdens teamsessies en studiedagen. 

‘De één zijn valkuil is de ander zijn kracht’

Krachtgericht lesgeven is het onderwerp van zijn afstudeeronderzoek. Hoe zetten we ieder kind in zijn/haar kracht door zélf in je kracht te gaan staan? Wesley: ‘Als je je bewust bent van je eigen kwaliteiten, zijn ook meteen je ontwikkelpunten duidelijk. Welke kwaliteiten kun je vervolgens gebruiken om deze ontwikkelpunten om te buigen naar uitdagingen?’ Samen met twee collega’s observeerde hij de leerkrachten op de Prins Clausschool en bracht hij kwaliteiten en valkuilen in kaart. Zo ontstond een duidelijk teamprofiel. ‘Wat we merkten: de valkuil van de één is juist de kracht van een ander!’

Veranderd als mens

Tijdens de master wordt er volop samengewerkt, zowel met medestudenten als met collega’s op de werkvloer. Wesley geeft aan dat dat zowel hemzelf als zijn collega’s in beweging heeft gezet. ‘Ik durf wel te stellen dat ik als mens ben veranderd dankzij de Master Passend Meesterschap. Zo heb ik gaandeweg ontdekt dat ik veel meer behoefte heb aan verbondenheid dan ik dacht. In plaats van altijd het voortouw te nemen, weet ik nu hoe waardevol de input van anderen is!’ Bij zijn collega’s ziet hij meer openheid: ‘Ze staan echt open voor bewustwording van hun kwaliteiten. Samen werken we aan de beste versie van onszelf.’

School profiteert mee

De kwaliteiten van de leerlingen bracht hij al eerder in kaart met kwaliteitstekeningen. Wesley: ‘Tijdens de master ga je eerst met één kind aan de slag, vervolgens met een groepje kinderen, daarna betrek je ook de learning partners erbij en tot slot doe je een afstudeeronderzoek. In mijn geval profiteert de school hier direct van mee. Mijn onderzoek levert waardevolle input op voor de nieuwe visie van onze school. Bovendien hoor ik van collega’s dat ze nu al dingen anders aanpakken. Zo vertelde een collega dat een boek voorlezen niet meer hetzelfde is nu ze weet hoe ze de kinderen er écht bij kan betrekken.’

Intensief

Intensief is het ook. Wesley beveelt de master van harte aan, maar zegt er eerlijk bij: ‘De 20 uur studietijd per week heb je echt nodig. Ik heb veel geluk gehad dat ik in deze twee jaar maar een keer een griepje heb gehad. Alles kon daardoor gewoon doorgaan – ook online, tijdens corona.’

Over de master Passend Meesterschap

Meer weten over de Master Passend Meesterschap? Lees meer over de opleiding of meld je aan voor een voorlichting


Tekst: Cindy Gijsbers
Foto: NFP