Wat is er nodig om een inclusieve gemeenschap te verwezenlijken?

Inclusieve school Urk

Maatschappelijk groeit de behoefte aan een minder strikte scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs, en tussen onderwijs en zorg. Ruth Koffeman, kwartiermaker en toekomstig directeur van de Brede School Zeeheldenwijk, en Marieke Tjallema, academic director van de onderwijsmaster Passend Meesterschap, buigen zich over de vraag wat er nodig is om de ambitie van inclusieve gemeenschap voor de Brede School te verwezenlijken.