De Master Passend Meesterschap is opnieuw geaccrediteerd!

Master Passend Meesterschap

De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de Master Passend Meesterschap opnieuw als positief. Het besluit tot behoud van accreditatie heeft de NVAO genomen op basis van het adviesrapport dat het panel heeft opgesteld na de visitatie in januari 2023. Wij zijn trots op deze mooie prestatie!

Positief adviesrapport

Uit het adviesrapport wordt duidelijk dat de Master Passend Meesterschap in positieve zin opvalt door de goede sfeer, de ruimte voor persoonlijke leervragen van studenten en de passie die docenten hebben voor goed, inclusief onderwijs. De opleiding zit gedegen in elkaar en studenten profiteren van de persoonlijke begeleiding en de ruime feedback en feedforward die zij ontvangen.

Het visitatietraject heeft ook nieuwe ontwikkelpunten opgeleverd waar alle betrokkenen met veel energie aan zullen werken voor de verdere ontwikkeling van de opleiding.

Bekijk het besluit    Bekijk het adviesrapport