Mooie scores in de Nationale Studentenenquête (NSE) 2022!

NSE 2022 masteropleidingen

De studenten van onze diverse bachelor- en masteropleidingen zijn zeer tevreden over het onderwijs op de Marnix Academie! Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2022, die begin dit jaar is gevoerd.

De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek dat Studiekeuze123 jaarlijks uitvoert. Bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. In een vragenlijst geven zij aan hoe tevreden ze zijn over verschillende onderdelen van hun opleiding en onderwijsinstelling. 

Hieronder volgen per opleiding de meest opvallende resultaten die uit de Nationale Studenten Enquête 2022 naar voren kwamen. 

Master Passend Meesterschap (MPM) 

De tevredenheid van de studenten MPM scoort net als vorig jaar ruim boven de benchmark, zo blijkt uit de NSE 2022. De algemene tevredenheid van de studenten wordt beoordeeld met een 4,27 op een vijfpuntschaal en de sfeer op de opleiding scoort maar liefst een 4,64. Bijna alle studenten (91%) zouden opnieuw voor deze opleiding aan de Marnix kiezen. 

Het meest tevreden zijn de MPM-studenten dit jaar over de docenten (4,52), betrokkenheid en contact (4,51), inhoud en opzet (4,41), aansluiting op de beroepsloopbaan (4,27) en toetsing en beoordeling (4,02). Van de keuzethema’s die de Marnix Academie belangrijk vindt, scoren uitdaging en inzet (4,55), verdiepend leren (4,45), praktijkgericht onderzoek (4,31), gelijke behandeling (4,13) en reflectie (4,01) hoog bij de MPM-studenten van de Marnix Academie.

Wil je meer weten over de master Passend Meesterschap? Lees dan hier meer over de master of kom naar de voorlichting

Master Leren & Innoveren (MLI)

De studenten van de MLI zijn net als vorig jaar tevreden met de opleiding, zo blijkt uit de NSE 2022. De algemene tevredenheid van de studenten wordt beoordeeld met een 3,89 op een vijfpuntschaal en de sfeer op de opleiding scoort een 4,29. 81% van de studenten zou opnieuw voor deze opleiding aan de Marnix Academie kiezen.

Het meest tevreden zijn MLI-studenten dit jaar over de docenten (4,10), betrokkenheid en contact (4,05), aansluiting van de opleiding op de beroepsloopbaan (3,96) en de inhoud en opzet van de opleiding (3,93). Van de keuzethema’s die de Marnix Academie belangrijk vindt, scoren verdiepend leren (4,40), uitdaging en inzet (4,18) en reflectie (3,99) hoog bij de MLI-studenten van de Marnix Academie.

Wil je meer weten over de master Leren & Innoveren? Bezoek dan de website of ga naar een voorlichting

Master Onderwijs & Technologie (MO&T)

Ook de studenten van de master Onderwijs & Technologie zijn tevreden over hun opleiding. De algemene tevredenheid wordt beoordeeld met een 3,83 en de sfeer krijgt zelfs een 4,65 op een schaal van 5. 78% van de studenten zou opnieuw voor de MO&T kiezen.

Het meest tevreden zijn de MO&T-studenten over de betrokkenheid en het contact (4,04), docenten (3,94), inhoud en opzet (3,90) en aansluiting op de beroepsloopbaan (3,72). Van de keuzethema’s die de Marnix Academie belangrijk vindt, scoren verdiepend leren (4,06), gelijke behandeling (4,05), uitdaging en inzet (3,94), hoog bij de MOT-studenten.

Wil je meer weten over de master Onderwijs & Technologie? Bezoek dan de website of ga naar een voorlichting

Master Educational Leadership (MEL) 

  • De studenten van de MEL zijn net als vorig jaar tevreden met de opleiding, zo blijkt uit de NSE 2022.
  • De algemene tevredenheid van de studenten wordt beoordeeld met een 4,36 op een vijfpuntschaal en de sfeer op de opleiding scoort eveneens een 4,36.
  • 80% van de studenten zou opnieuw voor de MEL kiezen.
  • Het meest tevreden zijn studenten over de thema’s docenten (4,34), studiebegeleiding (4,31), betrokkenheid en contact (4,31) en aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk/beroepsloopbaan (4,15).
  • Van de keuzethema’s die de opleiding belangrijk vindt, scoren de thema’s verdiepend leren (4,34), uitdaging en inzet (4,19) en gelijke behandeling (4,18) hoog bij de studenten van de MEL.

Wil je meer weten over de master Educational Leadership van Penta Nova? Ga dan naar de website of bezoek een voorlichting

Bacheloropleiding leraar basisonderwijs

De studenten van de bacheloropleiding zijn net als vorig jaar tevreden met de opleiding aan de Marnix Academie, zo blijkt uit de NSE 2022. Op bijna alle thema’s scoort de opleiding van hoger dan het landelijk gemiddelde van de pabo’s. De algemene tevredenheid van de studenten van de Marnix Academie wordt beoordeeld met een 3,64 (voltijd) en 4,00 (deeltijd) op een vijfpuntschaal. Vooral de sfeer op de opleiding scoort erg goed met een 4,42 in de voltijd en een 4,48 in de deeltijd. 72% van de studenten zou opnieuw voor de pabo aan de Marnix Academie kiezen. Het meest tevreden zijn studenten over het thema betrokkenheid en contact (4,24), de docenten (4,16) en de studiebegeleiding (3,90).

Van de keuzethema’s die de Marnix Academie belangrijk vindt, scoort het thema gelijke behandeling (4,02 voltijd en 4,04 deeltijd) hoog bij de bachelorstudenten.

Wil je meer weten over de diverse bacheloropleidingen? Bekijk dan de website of bezoek een open dag

Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) 

Ook de studenten van de Ad PEP zijn erg tevreden. Op bijna alle thema’s scoort de opleiding van de Marnix Academie hoger dan het landelijk gemiddelde van de Ad PEP. De algemene tevredenheid van de studenten wordt beoordeeld met een 3,83 op een vijfpuntschaal en de sfeer op de opleiding scoort een 4,41. 77% van de studenten zou opnieuw voor de Ad PEP aan de Marnix Academie kiezen. 

Het meest tevreden zijn studenten dit jaar over de aansluiting van de opleiding op beroepspraktijk (4,30) en de beroepsloopbaan (4,22), de docenten (3,84), studiebegeleiding (3,88) en betrokkenheid en contact (3,86).

Van de keuzethema’s die de Marnix Academie belangrijk vindt, scoort het thema gelijke behandeling (4,28) hoog bij de Ad PEP studenten van de Marnix Academie.

Meer weten over de Ad PEP? Bezoek dan de website of laat je inspireren tijdens een voorlichting