‘Ik dacht altijd dat ik het kind centraal stelde, maar heb nu pas écht leren luisteren’

Janneke-master-passend-meesterschap

Janneke de Koster-Bodegom werkte achttien jaar op reguliere basisscholen. Sinds dit schooljaar werkt ze binnen het speciaal onderwijs. Ze geeft les in de kleinschalige trainingsklas van SO De Piloot. ‘Ik zocht een master met aandacht voor het kind áchter het gedrag.’ Ze vond deze bij de Master Passend Meesterschap.

Janneke: ‘Mijn hart ligt altijd al bij het kwetsbare kind. Het is mijn drive om ieder kind te zien en ervoor te zorgen dat het zich ook gezien en gehoord voelt. Nu dacht ik altijd dat ik het kind centraal stelde, maar dankzij de Master Passend Meesterschap heb ik nog een enorme stap gezet als het gaat om daadwerkelijk luisteren. Ik ga nu pas écht een dialoog aan met mijn leerlingen. We maken samen een leerplan.’

Samen onderzoeken

Ze geeft een concreet voorbeeld: in haar trainingsklas zit een jongen die zelf beter wilde leren luisteren. Hij had al jaren in verschillende contexten gehoord dat dat belangrijk was, maar er ging zoveel in zijn hoofd om dat hij steeds blokkeerde. Janneke: ‘Met hem samen onderzocht ik: wat betekent beter luisteren precies voor jou? En wat levert het je op? Met hulp van zijn ouders, zusje ,de onderwijsassistent en de beeldend therapeut zijn we toen op een talking stick uitgekomen – met deze mooi versierde stok geeft hij zijn aandacht heel bewust aan iemand, het helpt hem focussen. De master helpt mij om uit te gaan van wat een kind al in zich heeft, en waar mogelijk samen te werken met de learning partners. Van ouders, broers of zussen en collega's tot sportdocenten of bijvoorbeeld een sociotherapeut of beeldend therapeut.’

Ingesleten patronen doorbreken

Naast de waarderende factor is er binnen de master veel aandacht voor reflecteren op jezelf. Janneke: ‘Heel waardevol, want voor je het weet zijn de waarden die je bij je draagt ingesleten patronen geworden.’ Door in een nieuwe setting (het speciaal onderwijs) te starten en de Master Passend Meesterschap te volgen, leerde ze zichzelf nog beter kennen. ‘Ik heb echt opnieuw moeten leren om om hulp te vragen. Eerder was ik zelf altijd de vraagbaak en zocht ik zelf alles uit.’

Van intuïtie naar ‘bewijs’

Ze leerde ook waarom ze iets op een bepaalde manier aanpakt. Janneke: ‘De master heeft mij de taal gegeven voor wat ik eigenlijk mijn hele carrière al doe, maar voorheen vanuit intuïtie. Waar komt een bepaalde benadering vandaan? Waarop is je manier van werken gestoeld? Dankzij deze master kan ik mijn eigen handelen beter beargumenteren naar mijn omgeving toe. Ik heb geleerd om mijn taal af te stemmen op mijn gesprekspartner, of dat nu een collega is, de ouders van een leerling of uiteraard de leerling zelf. Door echt oordeelloos te luisteren kun je veel leren van elkaars perspectief.’ 

Het kind achter een label

In de trainingsklas zitten leerlingen met een diversiteit aan stoornissen en gedrag. Janneke benadrukt dat gedrag puur een beschrijvende factor is: ‘Laten we alsjeblieft altijd het kind zelf blijven zien. Het kind áchter een label. Sterker nog: dankzij deze master ben ik niet alleen zelf een change agent, maar kan ik ook van mijn leerlingen change agents maken! Zo schreef ik op mijn vorige school samen met leerlingen een brief naar de burgemeester, over hoe de gemeente alle kinderen gelijke kansen kan bieden om zich te ontwikkelen. En de eerdergenoemde jongen schreef een e-mail aan de uitgeverij van de spellingsmethode over het racistische taalgebruik in zijn werkboek.’

Meer weten over de Master Passend Meesterschap? Lees meer over de opleiding of meld je aan voor een voorlichting