Mieke Staal

Mieke Staal

Mieke Staal

Coördinator Master Passend Meesterschap, docent, (beeld)coach

Van studenten krijg ik terug dat ik plezier in mijn werk uitstraal en enthousiasmerend overkom. Ik zorg voor de afwisseling tussen het uitwisselen van theorie en het benutten van de kennis en ervaring die in mensen zelf zit. Hierdoor komen mensen tot mooie leerervaringen. Ik vind het belangrijk om mensen te laten inzien dat er meerdere niveaus van handelen zijn. Hierbij maak ik graag gebruik van het “Droste-effect” als metafoor: als je bepaalde verwachtingen van een kind hebt, moet dat wat je wilt zien ook zichtbaar zijn in jou, in je klas en in de school. Mede doordat ik ook in het VMBO werk, maak ik veel theorie-praktijk koppelingen.

Mijn expertises

(Beeld) coachen

Intern begeleider

Leergedrag en inclusie

Improvisatie

Mijn projecten

Coördineren van de master Passend Meesterschap

Doorontwikkelen Post-Master Intern begeleider als kwaliteitscoördinator

Mijn publicaties

Staal, M., Tjallema, M., Velthooven, van, B. (2023). Inspirerend begeleiden, De intern begeleider als aanjager van onderwijskwaliteit. Acco