Lydia van Hartingsveldt

Lydia van Hartingsveldt

Lydia van Hartingsveldt

Docent

In mijn werk houd ik me bezig met het ondersteunen van leraren in het bieden van inclusiever onderwijs. Dat doe ik als beeldcoach, supervisor, onderzoeker en docent. Regelmatig bevind ik mij met de camera in de klas zowel op het voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs. De nabespreking van de beelden doen we individueel of zo mogelijk in een leergemeenschap. Binnen het lectoraat heb ik mij bezig gehouden met het onderzoek naar de effectiviteit van zo'n zogenaamde svib-gemeenschap. Draagt dat bij aan de self-efficacy (de mate waarin de leraar zich bekwaam voelt voor zijn taak) van de leraar.

Mijn expertises

Orthopedagogiek, (leer)supervisie, school-video-interactiebegeleiding, inclusiever onderwijs.

Mijn projecten

Lectoraat herbergzaam onderwijs, vertrouwenspersoon, docent minor passend leraarschap en docent persoonlijke lijn binnen de master Passend Meesterschap.

Mijn publicaties

Hartingsveldt, L. F. van, Mallegrom, C. P., & Ronde- Davidse, N. J. de (2016). Self-efficacy van leerkrachten belangrijk voor slagen passend onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 55, 10-16.

Hartingsveldt, L.F. van, Bulterman- Bos, J.A., & Ronde- Davidse, N.J. de (2020). Schoolvideo-interactiebegeleiding in teamverband. Tijdschrift IB, 4, 29-31.

Hartingsveldt, L.F. van, Bulterman- Bos, J.A., Ronde-Davidse, N.J. de (2021). School-video- interactiebegeleiding in een leergemeenschap. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 3, 30-36.

Hartingsveldt, L.F. van, Ronde-Davidse, N.J. de (2021). Gemeenschapszin binnen het schoolteam.DRS, 16, 42-44.
'A sense of community' binnen het schoolteam - Driestar educatief (driestar-educatief.nl)

Hartingsveldt, L.F. van, Bulterman- Bos, J.A., Ronde-Davidse, N.J. de (2021). School-video- interactiebegeleiding in een leergemeenschap. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 3, 30-36.