Klarian van Baren

Klarian van Baren

Klarian van Baren

Docent

Het vermogen van mensen om te leren en te ontwikkelen vind ik al zo lang als ik me kan herinneren enorm boeiend. Als basisschoolleerling kon ik al geboeid kijken naar de meester en het reilen en zeilen in de klas.
De rijkdom leren benutten, die zich voltrekt in leer- en ontwikkelprocessen, als ingang voor floreren is wat me zo aanspreekt. Voor mij gaan leren en ontwikkelen over mogelijkheden in een ontdekkingstocht. Een ontdekkingstocht op het terrein van wie ben ik als onderwijsprofessional en wie wil ik (nog meer) zijn. In m'n onderwijs in de MPM vind ik veiligheid en aandacht (present zijn zonder oordeel) belangrijk om samen met de lerenden die rijkdom te kunnen zien en gebruiken, waarbij het soms ook moed vraagt om onder ogen te komen wat iemand vaak zelf veroordeelt. In het onderwijs dat ik vorm geef vanuit veiligheid, aandacht en gerichtheid op de lerende mens met werkvormen die daarbij aansluiten, ontstaat ruimte waarin lerenden zich uitgenodigd voelen om ook naar zichzelf te kijken als onderwijsprofessional. Zo'n situatie waarin je voelt dat je tot essenties in jezelf komt en hoopvol de richting ontdekt of scherper opmerkt om (nog) meer vorm te geven aan de onderwijsprofessional die je wilt zijn.

Mijn projecten

Landelijke pilot microcredentials (flexibilisering van het onderwijs)
Formatief handelen in de masters
Docentprofessionalisering in de bachelor
Teamtraining: professionalisering en teamversterking (met de positieve psychologie als onderlegger)
Curriculum doorontwikkeling masters

Mijn expertise

Professionele ontwikkeling en transformatief leren
Curriculumontwikkeling
Toetsdeskundigheid
Begeleiding van intervisie en supervisie
Positieve psychologie in het onderwijs
ACT in het onderwijs: psychologische flexibiliteit
Reflectie-onderwijs