Bert van Velthooven

Bert van Velthooven

Academic director (in duo)

Ik ben Academic director (in duo) van de master passend meesterschap en lid van het lectoraat Leren en Innoveren. Ik heb ervaring in het voortgezet speciaal onderwijs, met voortijdig schoolverlaters en in Cluster 4. Hier heb ik gewerkt als leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider. Nu werk ik als docent en onderzoeker bij onder andere de master passend meesterschap.
In al deze verschillende rollen het onderwijs ben ik steeds geïnteresseerd in de vraag hoe we het onderwijs zo kunnen inrichten dat we het meest recht doen aan de diversiteit tussen leerlingen en leerkrachten. Een vraag die regelmatig naar voren komt is hoe leerkrachten en scholen tegemoet kunnen komen aan de toenemende diversiteit in de klas. Ik heb kunnen zien, horen en voelen hoeveel inspanningen leerkrachten en scholen daarbij doen. Leerkrachten en scholen zijn bereidwillig en gemotiveerd maar voelen zich vaak nog niet voldoende toegerust voor het begeleiden van de verschillende leerlingen. Ik heb gezien dat het kan, dat het mogelijk is om tegemoet te komen aan de vragen van álle leerlingen, om les te geven aan die brede diversiteit aan leerlingen. Ik maak me al lang sterk voor inclusief onderwijs, een visie op het geven van onderwijs aan álle leerlingen, uitgaande en respecteren van verschillen.

Mijn expertises

Inclusief onderwijs, diversiteit, onderzoek, veranderkunde

Mijn projecten

Master Passend Meesterschap
Master Leren en Innoveren
Onderzoek "diversiteit in het licht van inclusief onderwijs", lectoraat leren en Innoveren

Mijn publicaties

Tjallema, M., van Velthooven, B. (2022). Inclusief onderwijs is passend voor iedereen. Onderwijsblad, 22/10, 70-71.

Van Velthooven, B. (2021). Over diversiteit in het licht van inclusief onderwijs. Uit: Staveren A. van, en H. Susam (2021) Borgen van innovaties of blijvend vernieuwen? Verkenningen naar duurzaam veranderen in het onderwijs en daarbuiten. Marnix Academie · 18 apr. 2021

Van Velthooven, B. (2020). Masteropleiding Passend Meesterschap: Leraren toerusten voor onderwijs waar verschillen het uitgangspunt zijn. Zorg Primair, 5, 20-21.

Van Staveren, A., Schoenmakers, L., & Van Velthooven, B. ( 2018). Waarom innoveren niet vanzelfsprekend is. In; Hart voor leren en innoveren, tien jaar Master Leren en Innoveren in Utrecht, Van Den Berg, B., Koster, K., & Leijgraaf, M. (red)27-30. Den Haag.

Velthooven van, B. (2009). Passend onderwijs; welke rol past de ambulant begeleider. In: De leraar is partner, Windesheim-OSO-Boeken, nr. 10, pg. 37-44. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.

Velthooven van, B. (2008). Probleemgedrag in het voortgezet onderwijs vraagt om systeemdenkers. In: Oppositioneel en Opstandig gedrag in het voortgezet onderwijs, Cahiers Speciale Onderwijszorg nummer 16, pg. 19-29. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.

Claasen W., de Bruine E., Schuman H., Simons H. & van Velthooven, B. (2009). Inclusief Bekwaam. Generiek competentieprofiel inclusief onderwijs. LEOZ-rapport 4. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.

Dijkstra, K., Fanchamps, J., Miedema, I. & van Velthooven, B. (2009). Vademecum voor de invoering van Regionale Projecten Passend Onderwijs. LEOZ-rapport 2. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.