Opleiding

Inhoud van de opleiding
De focus binnen deze masteropleiding ligt op ‘de leraar als persoon’. In twee jaar tijd ontwikkel je je tot een professional die in staat is om te gaan met de meest uitdagende situaties in de eigen groep. Je ontdekt bovendien hoe je ieder kind de kans kunt geven zijn eigen waardevolle bijdrage aan de groep te leveren. Dat doe je door verschillen niet uit te vergroten, maar ze te waarderen en te benutten. Dit vraagt van jou als student een onderzoekende houding gericht op je eigen attitude, kennis en vaardigheden.

Vanuit die onderzoekende en oplossingsgerichte houding leer je hoe je de leeromgeving zo optimaal mogelijk in kunt richten voor alle kinderen. Ook leer je de sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals in te zetten, zodat de leeromgeving van de kinderen wordt versterkt.
Speerpunten in de opleiding zijn:

  • omgaan met diversiteit
  • goed onderwijs voor alle leerlingen
  • uitgaan van ontwikkelingsmogelijkheden
  • samenwerken in team en keten
  • persoonlijk meesterschap
  • een onderzoekende houding

Bekijk in de onderstaande video waarom Ivo uit Heiloo heeft gekozen voor onze Master Passend Meesterschap in Utrecht.

 

In de opleiding krijg je kennis over onder andere ontwikkelingspsychologische theorieën, pedagogische stromingen, communicatietheorieën en onderzoeksvaardigheden. Een greep uit de onderwerpen die zoal aan bod komen: visie op gedrag en leren, werken vanuit het talentmodel, de leerlingen als partners in leren en onderzoek, oplossingsgerichte interventies in de klas, deep learning en systemisch denken; samenwerken.

Coachende leraar
De colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en begeleide leerkringen staan in het teken van de coachende leraar. De nadruk ligt op het verwerven van praktische vaardigheden om kinderen te begeleiden in hun (leer)gedrag. Je leert hoe je samen met de kinderen op zoek gaat naar hoe ze het beste kunnen leren. In het realiseren van goed onderwijs betrek je ook de sterke kanten van jezelf, van collega’s, ouders en externe betrokkenen. Je krijgt goed zicht op je eigen aandeel in de ontwikkeling van kinderen en in de ontwikkeling naar een meer hoopvolle, inclusieve teamcultuur.

Onderzoekende houding
Naast een coachende leraar word je een educatieve onderzoeker in je eigen klas. In de opleiding is een onderzoekende houding daarom belangrijk. Je leert kijken naar jezelf, zodat je weet wat je goed doet en waarom je dat doet. Maar je herkent ook de punten waarin je jezelf kunt verbeteren. 

Werkwijze
De Master Passend Meesterschap is praktijkgericht. Leervragen, dilemma’s en casuïstiek uit je eigen onderwijspraktijk neem je mee naar de opleiding en na gezamenlijk onderzoek neem je inzichten en ideeën mee terug naar de school en je groep.

Tijdens de lesdagen worden diverse werkvormen ingezet. Je kunt hierbij denken aan colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en begeleide leerkring. Opdrachten voer je uit in je eigen beroepspraktijk.

Mastergraad
De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Je ontvangt de mastergraad Master of Education (MEd) als je de opleiding voldoende hebt afgerond.

Kosten
Het collegegeld voor studiejaar 2019-2020 is € 2.078,- *. Dit is inclusief materiaalkosten, maar exclusief verblijfkosten van de tweedaagse (€ 300,- inclusief btw), de kosten voor de boeken (ongeveer € 350,- per jaar) en eventuele studiereis.

* indien je geen eerdere master op het gebied van onderwijs of zorg hebt gevolgd. Heb je wél eerder een master op dit gebied gevolgd, dan bedraagt het collegegeld € 7.245,-.

Meer weten?
Meld je aan voor onze voorlichtingsbijeenkomst

De Master Passend Meesterschap wordt gegeven aan de Marnix Academie in Utrecht. Waarom zou je ervoor kiezen om de opleiding hier te volgen? Wij geven je alvast zes redenen: 

✓ Bij ons leer je in kleine groepen. Dit houdt in dat jij persoonlijke aandacht krijgt, wat het studeren aanzienlijk zal vergemakkelijken.
✓ Jij wil je graag verder ontwikkelen, dus staat bij ons jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. De kennis die je opdoet, kun je in veel gevallen toepassen binnen jouw school.
✓ Door de centrale ligging is de opleiding goed te bereiken.
✓ Je raakt makkelijker geïnspireerd door een nauwe samenwerking met je collega’s van andere scholen. (po, vo, mbo)
✓ Je kunt de master volgen met een Lerarenbeurs of Teambeurs

Kerninformatie

Doelgroep
Leraren basisonderwijs
Leraren voortgezet onderwijs
Leraren middelbaar beroepsonderwijs

Planning
Deeltijdopleiding van twee jaar
Start september 2019. Bijeenkomsten volgens rooster dat aan het begin van het schooljaar wordt verstrekt.
Studiebelasting 30 EC (840 uur) per jaar

Studiebelastingsuren
1680

Kosten
€2.078,-

Nastuderen na de pabo, master in Utrecht